Advertorial
Home » Koleksi Artikel » Bina Keluarga » “Meramal” hayat anak menggunakan teknik Preimplantation Genetic Diagnosis

“Meramal” hayat anak menggunakan teknik Preimplantation Genetic Diagnosis


Seorang rakan FB yang baru kematian seorang anak yang baru dilahirkan bertanyakan kepada saya sama ada ada teknologi perubatan moden yang boleh meramalkan kecacatan yang bakal dihadapi oleh bayi. Ini kerana bayi beliau mengalami penyakit yang berkaitan dengan genetik atau kecacatan kromosom, iaitu  Klinefelter Syndrome.

Oleh kerana beliau diberitahu oleh doctor pakar, bahawa kebarangkalian untuk isteri beliau hamil semula dan mengalami masalah yang sama adalah sangat tinggi, beliau mengharapkan dan berdoa agar biarlah selepas ini mendapat anak yang sihat.

Perkataan ‘meramal’ adalah perkataan yang agak keras dan sensitif. Saya bimbang rakan saya mungkin akan salah faham. Isu sama ada Islam membenarkan para doktor dan saintis menggunakan teknologi moden untuk ‘meramal’ kesihatan bayi apabila dilahirkan, saya akan bahaskan dalam penulisan yang lain.

Namun begitu secara ringkasnya, doktor tidak menggunakan sesuatu yang luar biasa untuk ‘meramal’ kecacatan kromosom. Meramal sesuatu yang ghaib adalah dilarang seperti mana dalam surah Luqman ayat  34:

Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Dan Dialah jua yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim (ibu yang mengandung). Dan tiada seseorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok (samada baik atau jahat) dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Amat Meliputi PengetahuanNya.”

Apabila doctor atau saintis menggunakan teknologi perubatan moden untuk mengetahui hal fizikal janin, ia bukanlah “perkara ghaib mutlaq” seperti mana yang disebut di atas. “Ghaib mutlaq” seperti hal rezeki, jodoh, ajal dan sebagainya. Doktor hanya mengkaji hal “ghaib muqayyad “  ialah hal ghaib yang belum diketahui akibat ketebatasan ilmu manusia.

Contoh perkara-perkara daripada ghaib jenis ini ialah arus aliran eletrik dan kuman bakteria dan virus yang tidak dapat dilihat secara kasar atas keterbatasan ilmu manusia , namun kewujudan mereka dapat diketahui dengan menggunakan peralatan teknologi moden .

Semuanya itu hanya termasuk di dalam kategori “ghaib muqayyad” kerana asas-asas keilmuan mengenainya berdasarkan kajian ilmu yang boleh diketahui oleh panca-indera seperti mengunakan mikroskop atau alat pengesan aliran arus elektrik.

 

Penyakit genetic ialah penyakit yang disebabkan oleh kecacatan (tidak normal) pada genetic seseorang. Ia boleh jadi hanya kecacatan mutasi pada satu protein asas DNA (minor) atau kecacatan yang banyak pada kromosom. Kebanyakan penyakit ini diwarisi dari salah satu daripada ibubapa.

 

Alhamdulillah, teknologi perubatan moden sekarang boleh mengesan kebarangkalian seseorang untuk menghidap sesuatu penyakit  genetic. Teknik yang digunakan ialah teknik “Ujian Preimplantation Genetic”. Ia adalah teknik yang digunakan untuk mengenal pasti kecacatan genetic yang mungkin ada pada janin ketika masih di peringkat awal (embryo) selepas beberapa hari berlakunya persenyawaan tabung uji atau vitro fertilization (IVF) sebelum dipindahkan kedalam rahem.

 

Jadi teknik ini menggunkan kaedah IVF di mana persenyawaan di lakukan di luar rahem, kemudian janin di peringkat embryo ini dilakukan ujian genetic sebelum dipindahkan ke dalam rahem.

Ujian ini terbahagi dua,  iaitu Preimplantation Genetic  Diagnosis (PGD) yang merujuk kepada ujian khas dilakukan apabila salah seorang atau kedua-dua ibubapa mempunyai penyakit  yang berkaitan dengan genetic dan ujian ini dilakukan untuk menentukan sama ada janin ini mempunyai penyakit atau kecacatan genetik yang sama.

Sementara satu lagi dinamakan Preimplantation Genetic  Screening (PGS) yang merujuk kepada ujian saringan yang dilakukan kepada janin yang mempunyai ibubapa yang tiada masalah genetic, bertujuan untuk  memeriksa sama ada janin itu mempunyai masalah genetic.

 

 

Dalam ujian ini, telur ovum disenyawakan dengan sperma dalam piring petri. Selepas 3-5 hari, ketika sel-sel mula membiak, satu sel diambil untuk dijadikan contoh mewakili keseluruhan sel-sel yang mula membentuk janin.Satu sel ini akan dijalankan pemeriksaan genetic bagi mewakili keseluruhan janin untuk mengesan penyakit genetik tertentu.

Ujian ini memberikan satu alternatif bagi prosedur yang lama, iaitu ujian genetik yang dilakukan setelah bayi dipindahkan ke dalam rahem, sebagaicontoh prosedur  amniocentesis atau chorionic villus sampling.

 

Dalam prosedur  yang  lama, jika bayi dalam rahem disahkan mengalami kecacatangenetik, maka susah untuk membuat keputusan sama ada  untuk menggugurkan bayi itu atau tidak kerana bayi itu telah membesar dan telah bernyawa.

 

Terdapat  satu artikel dalam  “Journal of the Islamic Medical Association of North America, Vol 39 No 4” yang  membincangkan isu  yang sama mengenai nasib janin yang didiagnosakan mengalami kecacatan genetic.

(rujuk : Journal of the Islamic Medical Association of North America, Vol 39 No 4 “Preimplantation Genetic Diagnosis: Rationale and Ethics, an Islamic Perspective” Hossam E Fadel)

Oleh kerana terdapat penyakit genetik yang berkaitan dengan jantina tertentu, maka secara tidak langsung doctor akan menaganalisa jantinan janin itu. Sebagai contoh penyakit Duchenne Muscular  Dystrophy, hanya berlaku pada bayi lelaki saja.

Dengan ini, jika ibubapa mempunyai kecacatan genetic dan menghidap penyakit Duchenne Muscular Dystrophy, dan pemeriksaan genetic janin mendapati janin ini mempunyai jantina perempuan maka kebarangkalian untuk janin mendapat penyakit ini amat rendah.

Oleh itu pemilihan jantina (sex selection) ketika melakukan teknik ini dibenarkan. Kebanyakan ulama Islam  membenarkan penggunaan teknik PGD kerana ia dilakukan di pringkat embryo dan memberikan manfaat kepada pasangan ibubapa yang terlibat kerana mengelakkan dari mendapat bayi yang mungkin akan menderita akibat penyakit genatik itu.

Namun begitu jika terdapat manipulasi menggunakan teknik ini bagi memilih jantina anak, ia dilarang sepertimana yang dipersetujui oleh keseluruhan ulama. Ia seolah-olah menghidupkan amalan jahiliyah iaitu membunuh anak-anak berdasarkan jantina.  Anak-anak perempuan dibunuh sementara anak-anak lelaki dibesarkan.

Oleh itu terlalu  sukar untuk memberikan istilah pemilihan janin ini sebagai “pengguguranbayi” kerana janin belum berada dalam rahem. Apatah lagi jika janin di peringkat embryo ini belum lagi ‘bernyawa’ (ditiupkan roh).

 

Terdapat beberapa pendapat mengenai umur janin ditiupkan roh. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW disebut:

Dari Zaid bin Wahb, ia mengatakan, Abdulah mengatakan, Rasulullah SAW  telah menceritakan kepada kami  dan beliau itu benar dan dibenarkan, “Bahwa setiap orang dari kalian itu dikumpulkan kejadian penciptaannya di dalam perut ibunya selama empatpuluh hari, lalu menjadi alaqah selamaitu pula, dan menjadi mudgah selama itu pula. Lalu Allah mengutus malak, dan diperintahkan tentang empat perkara; tuliskanlah amal, ajal, kecelakaan dan kebahagiaannya dan ditiupkanlah padanya ruh”.  (Sahih dan Bukhari : 6105)

Jadi kebanyakan ulama berpendapat bahawa janin cacat adalah HARAM untuk digugurkan jika ianya telah ditiupkan roh iaitu selepas berlalu 120 hari selepas disenyawakan, kecuali jika memudharatkan ibu yang hamil dengan membiarkan janin tersebut.

 

Ini bertepatan dengan  fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Feqah Islam, yang dianjurkan oleh Liga Dunia Islam di bawah Organization of Islamic Countries kali ke12th pada (15 – 22 Rajab 1410H/10 atau 17 Februari, 1990 di MakkahAl-Mukarama, yang mana bersetuju untuk membenarkan pengguguran atas sebab-sebab  tertentu, apabila satu jawatan kuasa yang terdiri dari doktor yang pakar dan dipercayai memutuskan janin yang berada dalam rahem mengalami kecacatan yang serius dan ia boleh menyebabkan kemudharatkan pada bayi yang akan dilahirkan dan ibubapa mereka.

Kecacatan yang serius itu mestilah kecacatan yang tidak dapat dirawat dan pengguguran janin harus dilakukan sebelum 120thpersenyawaan (bukannya dari tarikh hari pertama kedatanganhaids yang terakhir, atau disebut last menstrual period LMP)

Untuk melakuka nujian PGD ini, teknik IVF haruslah digunakan dan tidak dapat dilakukan dengan kaedah persenyawaan yang biasa (melalui hubungan kelamin).

Beberapa ulama menetapkan beberapa pra-syarat yang membolehkan PGD dilakukan. Antaranya:

  1. Salah satu dari pasangan mempunyai sejarah keluarga yang pembawa genetik penyakit  tersebut atau pun pengidap penyakit genetik.
  2. Wanita yang berumur 35 tahun keatas (pemeriksaan untuk  aneuploidy kerana umur si ibu)
  3. Wanita dengan kes keguguran berulang, yang mungkin disebabkan oleh factor kromosom yang tidak normal, sama ada dari sebelah lelaki atau wanita.
  4. Pasangan dengan disahkan mengalami masalah chromosome translocations, yang menyebabkan kegagalan implantasi, keguguran berulang dan masalah mental atau fizikal kepada anak.
  5. Pasangan yang mempunyai kes kegagalan IVF yang berulang
  6. Lelaki yang tidak subur yang memerlukan teknik intracytoplasmic sperm injection (ICSI) untuk perenyawaan.

Oleh itu saya menggalakkan bagi pasangan yang lama belum mempunyai anak dan telah beberapa kali menjalani rawatan IVF dan gagal agar berbincang dengan doctor pakar mengenai teknik PGD.

 

Rujukan:

Zoloth, Laurie; Holland, Suzanne; Lebacqz, Karen (2001). The human embryonic stem cell debate: science, ethics, and public policy. Cambridge, Mass: MIT Press.

Mastenbroek, S.; Twisk, M.; Van Der Veen, F.; Repping, S. (2011). “Preimplantation genetic screening: A systematic review and meta-analysis of RCTs”. Human Reproduction Update 17 (4): 454–466.

Fauser, B. C. J. M.; Diedrich, K.; Bouchard, P.; Dominguez, F.; Matzuk, M.; Franks, S.; Hamamah, S.; Simon, C. et al. (2011). “Contemporary genetic technologies and female reproduction”. Human Reproduction Update 17 (6): 829–847.

 

Wallahu ‘alam

 

 

Leave a Reply

Scroll To Top
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: